Neem vrijblijvend contact op

DISC en Drijfveren

Een methodiek om het gedrag van medewerkers in kaart te brengen is via een DISC en drijfveren test.

Wat is het dat ervoor zorgt dat je in actie komt? Wat zijn de drijfveren achter je gedrag? Waardoor wordt jouw ‘passie’ gewekt ? Door welke carrière-stappen, welke acties en gesprekken ?

DISC-GEDRAGSANALYSE

Het DISC-model is een analyse waarbij de interactie van een deelnemer met zijn of haar omgeving in kaart gebracht wordt. Het vertelt iets over je gedragsstijl: hoe je de dingen doet. Het geeft aan bij welk type gedrag je voorkeur ligt, hoe je taken aanpakt en hoe je met anderen communiceert. Hierin worden vier gedragsstijlen onderscheiden; dominantie, invloed, stabiliteit en conformisme. Het DISC-model geeft aan waar iemands zijn voorkeursstijl ligt als het gaat om gedrag en manier van communiceren. 

Het inzetten van de DISC-analyse helpt om begrip te creëren tussen de teamleden onderling. De analyse maakt inzichtelijk vanuit welk gedrag iemand reageert. Dit zorgt ervoor dat er binnen teams betere relaties kunnen worden opgebouwd waardoor de samenwerking versterkt kan worden. Daarnaast maak je inzichtelijk welk gedrag veel aanwezig is, welke stijl er misschien ontbreekt en waar teamleden in de onderlinge communicatie tegenaan lopen. 

De DISC© beoordeling meet vier dimensies van gedrag, die elk geassocieerd worden met een gedragsstijl :

 • Hoe je reageert op problemen of uitdagingen: Dominant
 • Hoe je anderen beïnvloedt in je standpunt : Invloed
 • Hoe je reageert op het tempo van je omgeving : Stabiel
 • Hoe je reageert op regels en procedures : Conformistisch

DRIJFVERENANALYSE

De Drijfverenanalyse geeft je een beeld van waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Wat geeft jou een kick, van welke onderwerpen of activiteiten krijg je energie en wat zijn zaken waar je juist allergie voelt? Het vertelt je iets over wat je motiveert, waarom je in sommige situaties direct tot actie overgaat en op andere momenten niet in beweging lijkt te komen

De drijfverenanalyse zorgt voor de verdiepingsslag tussen teamleden. Door te bespreken vanuit welke drijfveer een collega werkt, zorg je ervoor dat teamleden elkaar op een ander, dieper vlak leren kennen. Door hier openheid in te creëren ontstaat er meer begrip en komen mensen echt met elkaar in gesprek. Bovendien kunnen mensen in het team op hun kracht worden ingezet, zodat zij die dingen doen die aansluiten op hun persoonlijke drijfveren. 

TEAMPROFIEL

Een goed instrument om mee te werken, is het teamprofiel. Hierin worden de uitkomsten van de DISC-analyse van alle teamleden gezet.  Dit zorgt voor een duidelijk en visueel overzicht van het gehele team. Door het team in kaart te brengen, zie je waar de kwaliteiten en valkuilen zitten. Ook kan je zien hoe teamleden waarschijnlijk gaan reageren op bepaalde situaties en onder druk. Vervolgens kan je kijken welke motivatoren achter het gedrag zitten middels een teamanalyse op drijfveren. De combinatie tussen de DISC- en drijfverenanalyse geeft een waardevol en compleet beeld van de interactie tussen gedrag en de achterliggende drijfveren. Met deze informatie kan je het team waardevolle inzichten bieden en laten ervaren op welke vlakken de samenwerking versterkt kan worden.

De Compliment Groep maakt gebruik van de DISC© & Drijfveren van Assessments 24X7.

Met de DISC© & Drijfveren van Assessments 24X7 :

 • ben je je meer bewust van jouw eigen voorkeursgedrag
 • weet je van jezelf wat je sterke punten zijn
 • heb je je ontwikkelpunten beter in beeld
 • begrijp je beter waarom communicatie met anderen soms moeizaam verloopt
 • heb je meer inzicht in wat jou drijft
 • kun je beter aangeven wat voor jou een prettige werkomgeving is
 • ben je beter in staat om keuzes te maken in het verlengde van wie je bent en wat je belangrijk vindt.

Daarnaast: 

 • krijg je ook inzicht in de verschillen in teams en in de manier van werken.
 • Zijn communicatie problemen eenvoudiger aan te pakken.
 • Het helpt wanneer je de sterke en de zwakke punten in een gemeenschappelijke taal -kleuren- kunt beschrijven en bespreken.
 • ‘Blindspots’ van een persoon of een team inzichtelijk maken. Er kan bijvoorbeeld een kleur dominant aanwezig zijn in een team. Daardoor worden valkuilen of blindspots niet gezien
 • Niet alleen individuele prestaties verbeteren, ook teamwork en management worden effectiever

De 24×7 DISC & Drijfveren assessments tool is de ideale diagnostische tool die de Compliment Groep inzet voor coaching van individuen of teams. 

Je moet er als leidinggevende de tijd voor nemen, tijd die je vaak niet hebt. De Compliment Groep kan deze taak van je overnemen. Wil je weten hoe wij je kunnen helpen neem dan contact met ons op. Nu al benieuwd hoe dit er uit ziet? Bekijk dan de DISC & Drijfveren Demo