Neem vrijblijvend contact op

Personeelshandboek

Hoe ga je om met ziekteverlof? En heb je duidelijke richtlijnen wat betreft kleding? Veel grote bedrijven hebben dit soort zaken vastgelegd in een handboek. Ondernemers in het mkb zijn echter snel geneigd te denken dat personeelsbeleid, en zeker een personeelshandboek, alleen iets is voor grote bedrijven. Niets is minder waar.

Regels en afspraken

Elk bedrijf heeft baat bij een goed en duidelijk personeelsbeleid, ook in het mkb. In het personeelshandboek wordt het beleid vastgelegd. Het biedt duidelijkheid over voorschriften, regels, rechten en plichten die voor alle medewerkers gelden. In die zin zorgt het voor structuur en houvast.

Het personeelshandboek is voor medewerkers een aanvulling op het arbeidscontract. Met een clausule kan het handboek zelfs onderdeel van een individuele arbeidsovereenkomst gemaakt worden. Zo is er vooraf duidelijkheid over bijvoorbeeld uitbetaling van overwerk, de procedure bij ziekte of te laat komen, maar ook wanneer er op vrijdagmiddag kan worden geborreld. Dat scheelt een hoop improvisatie en discussie op de werkvloer.

Voor de werkgever is het een groot voordeel dat een en ander juridisch is ingedekt doordat specifieke regels en afspraken aan de werknemers kenbaar zijn gemaakt.

Elk personeelshandboek is anders. Het moet namelijk passen bij het bedrijf, de werknemers en het soort werkzaamheden. Naast bovengenoemde voorbeelden kan indien gewenst ook het proces bij salarisverhoging of gedragsregels opgenomen worden, maar dat hoeft niet.

Wel is het van belang niet elke hypothetische situatie op te nemen, maar simpel en kort de gebruikelijke zaken te omschrijven. Zorg verder voor een beknopte, heldere tekst met korte zinnen die geen ruimte scheppen voor verschillende interpretaties.

Laat medewerkers meeschrijven

Bij het opstellen van het personeelshandboek is het van belang de medewerkers mee te laten denken en om hun mening te vragen. Als zij zeggenschap hebben over de afspraken en de regels, dan is het draagvlak een stuk groter dan wanneer ze regels opgelegd krijgen. Het kan zijn dat regels in de praktijk niet blijken te werken. Dan kan het document gewijzigd worden, mits alle medewerkers instemmen of wanneer de wet dit vereist.

De Compliment Groep kan input leveren voor het personeelshandboek maar ook volledig voor je opstellen. Als je interesse hebt kun je me bellen of een mail sturen.

Neem vrijblijvend contact op: